Manuele therapie

Onze manueeltherapeut in opleiding (laatste jaar) Marloes Kleinhesselink volgt een masteropleiding Muskulo-skeletale therapie aan de Saxion Hogeschool te Enschede. Haar afstudeerrichting is Manuele therapie. Zij doet extra kennis en vaardigheden op ten aanzien van (wetenschappelijke) diagnostiek en therapie. Hierdoor is zij in staat om heel subtiel bewegingsgerelateerde klachten op te sporen en te behandelen. Met name bij problematiek van de wervelkolom maar ook bij alle andere gewrichten is manuele therapie een zeer effectieve behandelvorm die veelvuldig wordt toegepast.

Manuele therapie wordt nogal eens in verband gebracht met “kraken”. Dit “kraken” noemen wij manipuleren. Onze manueeltherapeut(e) zal altijd zorgvuldig afwegen of een manipulatie een toegevoegde waarde kan hebben bij een patiënt met gewrichtsklachten. Over het algemeen wordt er binnen de fysio- en manuele therapie meer gemobiliseerd ( het weer bewegelijk maken van een gewricht ) dan gemanipuleerd. Dit geldt ook voor onze praktijk.