Manuele therapie

Onze manueeltherapeut in opleiding, Shahab Khateri,  volgt een masteropleiding Manuele therapie aan de S.O.M.T. te Amersfoort. Hij doet extra kennis en vaardigheden op ten aanzien van (wetenschappelijke) diagnostiek en therapie. Hierdoor is hij in staat om heel subtiel bewegingsgerelateerde klachten op te sporen en te behandelen. Met name bij problematiek van de wervelkolom maar ook bij alle andere gewrichten is manuele therapie een zeer effectieve behandelvorm die veelvuldig wordt toegepast.

Manuele therapie wordt nogal eens in verband gebracht met “kraken”. Dit “kraken” noemen wij manipuleren. Onze manueeltherapeut zal altijd zorgvuldig afwegen of een manipulatie een toegevoegde waarde kan hebben bij een patiënt met gewrichtsklachten. Over het algemeen wordt er binnen de fysio- en manuele therapie meer gemobiliseerd ( het weer bewegelijk maken van een gewricht ) dan gemanipuleerd. Dit geldt ook voor onze praktijk.