Orthopedische geneeskunde Cyriax

James Cyriax, een Engelse orthopedisch chirurg, ontwikkelde een duidelijk systeem om de diagnostiek inzichtelijk te maken. Aan de hand van verschillende testen kan er onderscheid gemaakt worden in spier-pees problematiek, gewrichtsproblematiek of problematiek van neurologische aard. Zijn behandelingen richten zich vooral op (dwarse) fricties, manuele gewrichtsmobilisaties en infiltraties. De infiltraties (injecties) worden niet door de fysiotherapeut uitgevoerd maar door een (huis)arts of specialist.
De methode Cyriax bevat ook veel behandeltechnieken uit de manuele therapie zoals gewrichtsmanipulaties en gewrichtsmobilisaties. Ook de Mulligan therapie heeft veel raakvlakken met de methode Cyriax. Eric Visser is onze fysiotherapeut die veel werkt volgens deze methode. Onder andere schouderklachten, rugklachten, knieklachten en enkelklachten laten zich prima behandelen met deze methode.