Verzekering

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel op 1 januari 2006 valt de fysiotherapie in de meeste gevallen niet meer onder de basisverzekering.

Dit betekent dat u een extra aanvullende verzekering nodig heeft voor de vergoeding fysiotherapie.

Iedere patiënt is zelf verantwoordelijk voor wat betreft de vergoeding van het aantal behandelingen fysiotherapie.

Kijk goed in uw polisvoorwaarden of neem in geval van twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Wij hebben contracten met veel zorgverzekeraars zoals de Menzis, Agis, CZ, VGZ/IZZ, Ohra, Delta Loyd, ONVZ, Univé, Trias, Nationale Nederlanden, Salland etc.

 

De meeste zorgverzekeraars vragen om digitale aanlevering van de declaraties. Dit betekent dat u van ons geen nota ontvangt wat betreft de behandelingen fysiotherapie.

Alleen bij zorgverzekeraars waar wij niet digitaal kunnen declareren gaat de behandelnota rechtstreeks naar de patiënt. Deze dient u aan ons te betalen en vervolgens kunt u deze nota indienen bij uw eigen zorgverzekeraar.